Dainų progimnazijoje surengta respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Lyderystė mokykloje – atsakingas veikimas kartu“

Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė teorinė-praktinė konferencija  „Lyderystė mokykloje – atsakingas veikimas kartu“.  Konferencijos tikslas – aptarti ir dalintis gerąja partnerystės ir lyderystės patirtimi, susijusia su mokyklos bendruomenės, kaip bendradarbiaujančios organizacijos, tikslais, siekiais ir rezultatais.

Konferencijoje dalyvavo per 120 pedagogų ir švietimo įstaigų specialistų iš Šiaulių miesto švietimo įstaigų, Kuršėnų, Pavenčių, Tauragės, Gargždų.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, pažymėjusi, jog lyderystė yra pagrindinė varomoji jėga, nuo kurios priklauso švietimo misija – sėkmingas ugdymas ir ugdymasis.

Plenarinio posėdžio metu Šiaulių universiteto Edukologijos instituto profesorė prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė,  Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė skaitė pranešimą tema „Lyderystės raiškos dinamika bendrojo ugdymo mokykloje“. Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė dr. Laima Tomėnienė ir Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybės IV kurso studentė kalbėjo apie pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą įtraukiojo ugdymo kontekste. Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenės narė, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė dalinosi asmenine patirtimi tema „Tėvų vaidmuo ugdant vaiką lyderį“. Šiaulių Dainų progimnazijos laborantė Lina Pšelincevaitė pristatė konferencijos dalyviams vaizdo pranešimą „Pro Dainų progimnazijos langą“.

Atvirų edukacijų metu, konferencijos dalyviai ne tik susipažino su Robotel laboratorijos pritaikymu, ugdant lyderio savybes, bet ir  susipažino su Robotikos priemonėmis, darbu planšetėmis, IT erdvių panaudojimu ir sudalyvavo vilnos vėlimo užsiėmime.

Darbo grupėse konferencijos dalyviai dalinosi gerąja patirtimi ir  pritarė, kad lyderystės tema yra labai aktuali šių dienų kontekste. Mokytojai džiaugėsi, kad kolegų patirtis paskatins ir įkvėps naujiems darbams.

                                                                         Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė

 

Dainų progimnazijoje surengta respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Lyderystė mokykloje – atsakingas veikimas kartu“