Mokyklinis projektas ,,Tėviškės keliu. Pažintis su Žemaitijos etnografiniu regionu“

Startavo mokyklinis projektas ,,Tėviškės keliu. Pažintis su Žemaitijos etnografiniu regionu“, kuriame dalyvauja trečių klasių moksleiviai. Projektas skirtas Žemaitijos ir vietovardžių metams paminėti, supažindinti moksleivius su Žemaitijos etnografinio regiono ypatumais, tradiciniais žemaičių instrumentais, žaidimais, dainomis.
Kovo 29 dieną 3c ir 3e klasių mokiniai, lydimi projekto organizatorių R.Solovjovienės, L.Mateikienės ir G.Šlėnės, vyko į Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrių, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Tradiciniai muzikos instrumentai“. Kelmės kultūros centro Jaunimo folkloro skyriaus folklorinio ansamblio ,,Taduja“ vadovas Osvaldas Gerbenis supažindino vaikus su tradiciniais dumpliniais, styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais, žemaitišku folkloru. Mokiniai atliko praktines užduotis: spėjo instrumentų pavadinimus, nusakė, kas ir kada jais grodavo, kokių paukščių balsus jais galima pamėgdžioti. Džiugias emocijas vaikams sukėlė žemaitiškų šokių, ratelių bei žaidimų mokymasis. Kelmės kultūros centro šokių kolektyvų vadovė Dijana Bakšienė papasakojo, kad Žemaitijoje gyvavo tradicija pasilinksminimą pradėti tam tikru šokiu – ,,Kepurinskiu“. Paskutinis šokis paprastai būdavo ,,Suktinis“ . Dažnai vakarėlį baigdavo trimis šokiais: polka, valsu ir ,,Suktiniu“ . Netgi prigijęs posakis: „Polkelė – ant kelio, valsas – į kašelę, suktinis – paskutinis“. Smagiai pasisukę šokių ,,Laba“, ,,Marceliukė“, ,,Oira oira“ sūkuryje, mokiniai dalyvavo linksmoje fotosesijoje su muzikiniais instrumentais.

Informaciją parengė pradinių klasių mokytojos Lina Mateikienė ir Rasa Solovjovienė

Mokyklinis projektas ,,Tėviškės keliu. Pažintis su Žemaitijos etnografiniu regionu“