Plungės  rajono savivaldybės stažuotė  Dainų progimnazijoje

Kovo 27 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje stažavosi Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Susitikimo metu direktorė Asta Vaičiūnienė svečius supažindino su progimnazija, papasakojo  apie Dainų progimnazijos bendruomenės telkimą, susitarimų kultūrą  užtikrinant  saugią ir patrauklią edukacinę aplinką. Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė supažindino, kaip komunikuoja progimnazijoje bendruomenės nariai: mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai, kokiomis formomis vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rasa Viliuvienė, Irena Kazymirkienė, Birutė Kasparienė dalijosi savo patirtimi, pristatė, kaip progimnazijoje tobulinamos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos bendraujant mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams, kuriant saugią ugdymosi aplinką. Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai, viešėdami progimnazijoje, susipažino su virtualių mokomųjų aplinkų naudojimu, aktyvaus mokymo(si) organizavimu, partneryste su mokinių tėvais, mokinių saugios ugdymo aplinkos kūrimu įgyvendinant prevencines programas, plėtojant mokytojų, tėvų, pagalbos mokiniui specialistų partnerystę, progimnazijos bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų formavimu.

Stažuotės dalyviai įgijo naujos patirties, įspūdžių. Džiugu, kad Dainų progimnazijos mokytojai mielai dalijasi gerąja patirtimi su šalies pedagogais.

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė

Plungės  rajono savivaldybės stažuotė  Dainų progimnazijoje