Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Šiaulių Dainų progimnazija, modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką 2018 m. balandžio mėnesį dalyvavo atvirame konkurse projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Tai ES struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” progimnazijai, vykdančiai pradinio ir pagrindinio ugdymo programą.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

Šiaulių Dainų progimnazijai jau yra pristatytos 1–4 klasių gamtos mokslų ir fizikos dalyko mokymo priemonės ir įranga. Šių priemonių dėka mokytojai padės mokiniams geriau įsisavinti gamtos mokslų sąvokas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį, ir išsiugdyti vertybines nuostatas.

                                                                  Fizikos vyresnioji mokytoja Giedrė Kielaitė