5b klasės mokinių profesinis veiklinimas Šiaulių profesinio rengimo centro buitinių paslaugų skyriuje

5b klasės mokiniai kartu su vadove, Aušra Ramanauskiene, lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro buitinių paslaugų skyriuje.

Pažintinio vizito metu progimnazistai susipažino su fotografo, kirpėjo, vizualinės reklamos gamintojo, floristo, siuvėjo, sporto klubo paslaugų darbuotojo ir  higieninės kosmetikos kosmetiko specialybėmis. Susipažinę su siūlomomis specialybėmis, mokiniai galėjo praktiškai išbandyti kirpėjo profesiją.

Tokie pažintiniai vizitai leidžia stebėti darbinę veiklą, skatina mokinius tirti karjeros galimybes bei formuoja teigiamą nuostatą į mokymąsi visą gyvenimą.

 Profesinio orientavimo konsultantė Giedrė Kielaitė ir  5b klasės vadovė Aušra Ramanauskienė

5b klasės mokinių profesinis veiklinimas Šiaulių profesinio rengimo centro buitinių paslaugų skyriuje