Erasmus + projektas „From Mythos to Logos“ 2018-1-EL01-KA229-047701_5

    Įsibėgėja Erasmus+ projekto veiklos, kurios įtraukia vis daugiau mokinių, žadina jų domėjimąsi savo ir kitų šalių legendomis ir padavimais. Vienas iš projekto tikslų – ugdyti mokinių pažinimo, socialines kompetencijas, stiprinti komandinio darbo įgūdžius.

   Mokyklos bibliotekoje atidaryta projekto veiklų kūrybinių darbų paroda, kurioje galima išvysti piešinius („Geležinio Vilko legenda“, „Velniai ir nelabieji“), keramikos darbus („Raganaitės“). Juose atsispindi mitinės būtybės, sutinkamos legendose, sakmėse, padavimuose. Mokiniams kūrybines fantazijas padeda įgyvendinti technologijų mokytojos Sandra Motuzaitė Jurienė ir Gitana Petronaitienė. Dėkojame bibliotekos vedėjai Dilantai Vasylienei už bendradarbiavimą ruošiant parodą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal Erasmus+ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Projekto koordinatorė Ramūnė Gedminienė

Plačiau apie projektą>>>