Dainų progimnazijoje – seminaras ” Edukacinės aplinkos ir veiklos šiuolaikinėje mokykloje“ Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinės mokyklos pedagogams

Spalio 29 d. Dainų progimnazijoje lankėsi Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinės mokyklos pedagogai, kurie dalyvavo seminare ” Edukacinės aplinkos ir veiklos šiuolaikinėje mokykloje“. Mokyklos muziejuje svečius pasitiko progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė. Direktorė pasidžiaugė galimybe priimti svečius ir proga pasidalinti gerąja patirtimi su šios mokyklos pedagogais.
Seminarą organizavusios mokytojos pasidalinto sukaupta patirtimi, kaip sėkmingai ir efektyviai organizuoti mokymo procesą taikant inovatyvias mokymo(si) veiklas, grįstas informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.
Vos tik prasidėjus seminarui, dalyviams anglų kalbos mokytoja metodininkė Aušra Ramanauskienė pristatė interaktyvias grindis, kuriomis pertraukų metu naudojasi progimnazijos pradinių klasių mokiniai. Šis įrenginys sulaukė didžiulio mokytojų susižavėjimo. Mokytoja pristatė 3D klasę – programų naudojimo galimybes anglų k., matematikos, biologijos, fizikos, chemijos pamokose, pademonstravo tarpdalykinės integracijos galimybes.
Seminaro metu dalyviams buvo pristatyta Robotel Smart Class Kalbų laboratorija. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Bliūdžiuvienė pristatė keturių kalbinės veiklos rūšių (klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo) ugdymo galimybės šioje laboratorijoje. Darbo kalbų laboratorijoje metu mokytoja pristatė SWIVL filmavimo įrenginį, kuris gali būti sėkmingai panaudojamas įvairių veiklų, konferencijų, seminarų metu.
Mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė supažindino mokytojus su programavimo galimybėmis, Robotikos, Vex Robotų konstravimo veiklomis, kurias atlieka progimnazijos mokiniai, pristatė 3D spausdintuvą, pademonstravo jo pritaikymo galimybes ugdymo procese.
Taip pat mokytojos pristatė ir pasidalino naudingų mokymo įrankių bei programų panaudojimo galimybėmis, kurios padeda sėkmingai organizuoti mokymo(si) procesą, padaryti jį kokybiškesnį ir labiau motyvuojantį.

Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Bliūdžiuvienė