Šiaulių Dainų progimnazijos 8-tokai lankėsi Jaunimo darbo rinkos centre

 „Didelis kelias prasideda nuo mažo žingsnelio“  Konfucijus

Dabar, kai vis labiau integruojamės į Europos Sąjungą, jaunimui atsiveria didesnės galimybės laisvai pasirinkti profesiją, todėl jau progimnazijoje vykdomas karjeros ugdymas. Spalio 3d. 8- tokai lankėsi  Šiaulių miesto Jaunimo darbo centre.

Šio cento tikslas –  padėti jaunimui integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje ir motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą.

Šiame centre mokiniai buvo supažindinti su situacija darbo rinkoje, informacija apie profesinės karjeros galimybes, mokėsi planuoti savo karjerą, įvertinant pagrindinius profesijos rinkimosi veiksnius. Mokiniams buvo pristatyti karjeros planavimo žingsniai, profesijos pasirinkimo klaidos, profesinio mokymo svarba ir galimybės. Užsiėmimo metu buvo atliekami asmenybės, profesinio kryptingumo testai.

Profesinio orientavimo konsultantė Giedrė Kielaitė,

8b klasės auklėtoja Jūratė Valionienė, 8c klasės auklėtoja Vijoleta Tolvaišienė