IRENA KAZYMIRKIENĖ – ŠIAULIŲ MIESTO 2018 METŲ MOKYTOJA

Irena Kazymirkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė – logopedė. Jai suteiktas Standartizuotų testų vertintojo eksperto vardas. Šiaulių Dainų progimnazijoje dirba 21 metus.

    Mokytoja darbšti, kūrybinga, talentinga specialistė, puikiai įvaldžiusi inovatyvias informacines kompiuterines technologijas. Vykdo aktyvią švietėjišką veiklą progimnazijoje, diegiant dalykines ir metodines inovacijas, savo patirtimi dalijasi su įstaigos, miesto bei šalies pedagogais Sukūrė ir, bendradarbiaudama su Lietuvos leidyklomis, išleido 14 mokymo priemonių lietuvių, lenkų, anglų ir rusų kalbomis, organizavo 11 respublikos mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų metodinių-praktinių konferencijų. Aktyviai bendradarbiauja su ŠU Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės bei Edukologijos fakultetų mokslininkais. Skaitė pranešimus, organizavo edukacinius užsiėmimus nacionalinėse mugėse ir parodose: „Projektų mugė 2018.”, „Metodų mugė 2017. Pedagogų diena“,  „Mokykla 2018“, vedė seminarus respublikos mokytojams apie IT inovacijas ir individualizuotas ugdymo priemones. Formuoja mokinių pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą – organizuoja tradicines Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių konferencijas, skaitovų, rašinio konkursus apie Lietuvą. 2015 m. ir 2017 m. savanoriavo tarptautiniame folkloro konkurse – festivalyje „Saulės žiedas“ – buvo Rusiją atstovaujančių liaudiškų šokių grupių gide – vertėja.

  Vadovauja Dainų progimnazijos muziejui. Parengė ir išleido progimnazijos 2016-2017 m. m. ir 2017-2018 m. m. veiklos knygas „Mes“.