Raktai iš paliktų namų…

Tarptautinė komisija inicijavo Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose. Šią pilietinę iniciatyvą, pavadintą „Raktai iš paliktų namų…“, kurios tikslas – prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius, lagerių vargus patyrusius žmones ir paskatinti mokinius daugiau sužinoti apie tremtinius iš tų įvykių liudininkų, priėmė ir palaikė Dainų progimnazijos penktokai ir istorijos mokytoja. Mokiniai kirpo, klijavo, spalvino, drožė ir visaip kitaip gamino simbolinius raktus nuo tremtinių paliktų namų. Pokalbių metu paaiškėjo, kad daugumos mokinių šeimoje, giminėje buvo ištremtųjų, todėl pamoka mokyklos kieme buvo jautri, daugeliui labai asmeniška ir prasminga.

Informaciją parengė istorijos mokytoja R. Gedminienė

dav