Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai atlieka mokomąsias praktikas ŠU Botanikos sode

Šiandienos mokykloje mokymą keičia mokymasis. Patyriminio mokymo proceso modelį sudaro: konkreti patirtis, jos aptarimas ir įvertinimas, išvados ir taikymas kasdieniame gyvenime. Tokiam mokymuisi ypač tinka kitos erdvės.

 Dainų progimnazijos mokiniai patyriminį mokymą vykdo per mokomąsias praktikas. Gegužės mėnesį 7-8 klasių mokiniams buvo sudaryta galimybė atlikti mokomąsias praktikas ŠU Botanikos sode. Pirmoji praktika, tai „Augalų pikavimas“. Jos metu mokiniai sužinojo, kada atliekamas pirmasis pikavimas, kaip sodinti gėles nepažeidžiant šaknų. Išklausę instruktažą mokiniai teorines žinias pritaikė praktiškai. Antroji praktika – „Augalų fotografavimas“, kurios metu mokiniai su savo fotoaparatais fotografavo, klasifikavo Botanikos sode esančius augalus.

Tikimės, kad šie įgyti praktiniai įgūdžiai  leis mokiniams geriau pažinti savo profesinį kelią.

                                                       Profesinio orientavimo konsultantė Giedrė Kielaitė