Dainų progimnazijos mokiniai – Šiaulių dekanato Jaunimo dienoje

2018 m. balandžio mėn. 28 d. didelis būrys Dainų progimnazijos šaunių 8 kl. mokinių dalyvavo Šiaulių dekanato Jaunimo dienoje ,, Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus“ ( Lk 3, 4). Renginio organizatorius – Šiaulių vyskupas E. Bartulis – pasidžiaugė gausiu būriu jaunimo, linkėdamas jiems būti drąsiems liudijant tikėjimą, su džiaugsmu priimti Bažnyčios skelbiamas tiesas bei išsaugoti vertybes. Renginyje jaunimas dalyvavo įvairiuose teminiuose užsiėmimuose, su skambiomis giesmėmis piligriminiame žygyje (šviesos keliu) ėjo į Kryžių kalną. Kryžių kalno koplyčioje Šv. Mišiose visus vienijo nuoširdi malda, kad bendradarbiaudami su Kristumi ištikimai laikytųsi apreikštojo tikėjimo.

Informacija parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė