Pilietiškumo forumas „Kurianti asmenybė – laisva valstybė“

Kovo 14 dieną „Romuvos“ gimnazijoje vyko tradicinis pilietiškumo forumas „Kurianti asmenybė – laisva valstybė“. Šiame forume dalyvavo ir Dainų progimnazijos aštuntokai. Mokiniai diskutavo, atliko kūrybines užduotis: prisistatė šiaulietiškai (pagal R. Kmitos romaną „Pietinia kronikas“), sakė viešas kalbas inscenizuodami istorinių asmenybių gyvenimą, aptarė paauglių problemas ir siūlė jų sprendimo būdus, pildė minčių žemėlapius. Forumo pabaigoje laukė netikėta užduotis – kūrybiškai atsisveikinti. Mokinių kūrybingumą įprasmino lietuvių liaudies daina, eilėraštis, laisvas žodis. Per kūrybingumą – į laisvą valstybę!
Informaciją parengė istorijos mokytoja Ramūnė Gedminienė