Šiaulių Dainų progimnazija mini Lietuvos šimtmetį

Vasario 16 – tą dieną atkurtai Lietuvos valstybei sukako 100 metų. Turime kuo didžiuotis ir ką švęsti. O juk valstybė – tai ne tik valdžia, įstatymai ir sienos. Valstybė – pirmiausiai tai jos žmonės, kurie ją kūrė, gynė, kurie ja tiki. Tai jaunimas, kuris auga. Tai – mes visi.
Vasario 15 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje vyravo šventinė nuotaika. Mokinius į pamokas ir iš pamokų kvietė M. Mikutavičiaus daina – skambutis „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 13 val. mokyklos aktų salėje vyko koncertas – minėjimas „Laisvė – atsakomybė“, kuriame pasirodė mūsų mokyklos mokiniai. Koncerto – minėjimo metu mokyklos direktorius Viktoras Varanavičius pasveikino progimnazijos bendruomenę su artėjančiu 100 – uoju Lietuvos gimtadieniu, įteikė padėkos raštus mokyklos mokytojams, mokiniams, tėveliams bei aplinkos darbuotojams.
Už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, kūrybiškumą, rūpestį ir dėmesį jaunajai kartai apdovanotos mokytojos: Rima Dilinskienė, Vilma Jasevičienė, Inga Valeikienė, Rita Rinkūnaitė, Jūratė Valionienė ir specialioji pedagogė Elena Šmigelskienė. Už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir nuoširdų darbą apdovanota aplinkos darbuotoja Birutė Gavėnienė. Už tapatumo jausmo ir pasididžiavimo progimnazija apdovanoti mokiniai: Meida Lionaitė, Edvinas Bliumas ir Gustė Gruzdaitė. Už progimnazijos bendruomeniškumo stiprinimą apdovanoti mokinių tėveliai: Diana Cibulskienė, Vaidas Gedgaudas ir Kęstutis Jokštas.
Vasario 16 – oji gaivina tautos atmintį, primena valstybes tradicijas. Dabartį ji jungia su praeitimi, kad žmones saugotų ir puoselėtų laisvės viltį. Ji visiems: ir gyvenantiems Lietuvoje, ir atsidūrusiems toli nuo gimtųjų namų, kenčiantiems ar bandantiems kurti gyvenimą iš naujo nuolat primena – lietuviais esame mes gimę…