Mokinių ir mokytojų forumas „Gera pamoka“

2017 m. spalio 19 d. Dainų progimnazijoje vyko mokinių ir mokytojų forumas „Gera pamoka“. Susiskirstę grupėmis 5-8 klasių mokiniai kartu su dalyvavusiais mokytojais išskyrė ir aptarė geros pamokos kriterijus, diskutavo ir išsakė savo nuomones. Vienas iš „Geros pamokos“ kriterijų – tiek mokinių, tiek mokytojų pasiruošimas pamokai. Visi vieningai sutarė, kad tai padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Įvairūs mokymosi metodai motyvuoja mokinius, o geras mikroklimatas ir mokymosi aplinka skatina susikaupti ir patirti mokymosi sėkmę. Džiugu, kad mokiniai noriai dalijasi mintimis, patirtimi su mokytojais ir kartu ieško geriausių būdų pamokos kokybei gerinti.

Forumą organizavo ir informaciją parengė matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė