Integruotas matematikos ir technologijų projektas „Atraskime matematiką piešiniuose“

          2020 m. vasario – kovo mėn. šeštų klasių mokiniai matematines žinias pritaikė technologijų pamokose atlikdami projektinį darbą „Atraskime matematiką piešiniuose“. Matematikos mokytojos Albina Eitutienė ir Edita Žitkevičienė pasiūlė mokiniams koordinatiniame kampe nubraižyti savo sugalvotą gyvūną. Paveikslėlyje pažymėtuose taškuose, užrašė taškų koordinates. Technologijų mokytojos Sandra Motuzaitė – Jurienė ir Gitana Petronaitienė padėjo mokiniams savo piešinį perkelti ant faneros arba ant audinio ir jį dekoruoti.

Informaciją pateikė matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė