8-ųjų klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė „Palikę užuovėją“

„Stovėjau pačioje viršukalnėje ir tyrinėjau vėją…“,-  tokiais žodžiais prasidėjo 8-okų šventė. Ir šią dieną jiems vėjarodis buvo progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius. Direktorius džiaugėsi ir kartu apgailestavo, kad šią mokyklą palieka gabūs, žingeidūs, kūrybiški, visuomeniški mokiniai. Mokiniai, kurie ne kartą buvo pagerbti už laimėtus mokslo pasiekimus įvairiose miesto, šalies olimpiadose, konkursuose. Įteikdamas pagrindinio ugdymo pirmos pakopos baigimo pažymėjimus, kartu įteikė padėkas už aukštus mokymosi rezultatus, už visuomeninę bei savanorišką veiklą, už aukštus sportinius pasiekimus. Palinkėjo tinkamai pasirinkti gimnaziją, kad sėkmingai realizuotų savo tikslus ir svajones.

Apie tai, kokios buvo aštuntokų vaikystės svajonės papasakojo buvusi pirmoji mokytoja Rasa Viliuvienė. Prisiminimais apie kartu praleistus ketverius metus dalinosi jų auklėtojos Vijoleta Tolvaišienė, Aistė Kavanauskaitė – Lukšė, Akvilė Pigulevičienė. Džiaugėsi kartu išgyventomis gražiomis akimirkomis, jų atskleistais talentais. Domanto mama Danguolė Petraitytė – Burbienė dėkojo administracijai, mokytojams už rūpestį, už pagalbą, už pastebėtus ir atskleistus vaikų gabumus. Džiaugėsi, kad jų vaikai galėjo mokytis šioje mokykloje, kurioje puoselėjamas grožis aplinkai, kasmet atnaujinami kabinetai, diegiamos naujovės, pastebimas kiekvienas vaikas.

Septintokai, išlydėdami vyresniuosius, dar kartą priminė, kad „čia ir yra pati nuostabiausia šalis. Tik pažvelk. Tai čia mes galime svajoti, čia mes galime džiaugtis, čia mes draugaujame, čia esame mylimi, čia mums gera būti drauge…“.

Aštuntokai dėkojo administracijai, mokytojams, visam aptarnaujančiam personalui ir kiekvienam asmeniškai įteikė ranka rašytus laiškus, pilnus dėkingumo, nuoširdumo. Ir atsisveikino su mokyklos daina – himnu.

Renginio organizatoriai dėkoja šokių kolektyvo „Kosmėja“ šokėjoms ir jų vadovei Dianai Maciuvienei, liaudiškų šokių kolektyvo „Šermukšnėlė“ šokėjams ir vadovei Indrei Chotiašovienei, muzikos mokytojai Ingridai Jonavičienei, dailės mokytojai Marytei Ruzgytei, technologijų mokytojoms Sandrai Motuzaitei –Jurienei ir Gitanai Petronaitienei.

 Informaciją parengė 7a klasės vadovė Albina Eitutienė

8-ųjų klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė „Palikę užuovėją“