03. Gegužė 2018 · Comments Off on Dainų progimnazijos mokiniai – Šiaulių dekanato Jaunimo dienoje · Tema: Naujienos

2018 m. balandžio mėn. 28 d. didelis būrys Dainų progimnazijos šaunių 8 kl. mokinių dalyvavo Šiaulių dekanato Jaunimo dienoje ,, Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus“ ( Lk 3, 4). Renginio organizatorius – Šiaulių vyskupas E. Bartulis – pasidžiaugė gausiu būriu jaunimo, linkėdamas jiems būti drąsiems liudijant tikėjimą, su džiaugsmu priimti Bažnyčios skelbiamas tiesas bei išsaugoti vertybes. Renginyje jaunimas dalyvavo įvairiuose teminiuose užsiėmimuose, su skambiomis giesmėmis piligriminiame žygyje (šviesos keliu) ėjo į Kryžių kalną. Kryžių kalno koplyčioje Šv. Mišiose visus vienijo nuoširdi malda, kad bendradarbiaudami su Kristumi ištikimai laikytųsi apreikštojo tikėjimo.

Informacija parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė

03. Gegužė 2018 · Comments Off on Dainų progimnazijoje – susitikimas su poete Zita Gaižauskaite · Tema: Naujienos

         Gegužės 2  dieną į Dainų progimnazijos aktų salę susirinko pirmokai ir ikimokyklinukų grupė. Salėje vaikų laukė gėlėmis pasidabinusi teta Pavasaris – poetė Zita Gaižauskaitė. Iš karto užsimezgė betarpiškas bendravimas. Skambėjo eilės, mokiniai gavo kaukes ir vaidino posmų veikėjus. Susitikimo laikas praėjo nepastebimai. Kas norėjo, įsigijo autorės knygučių ir gavo autografus su palinkėjimais.

          Poetė mokykloje lankėsi nebe pirmą kartą, todėl džiaugėsi mažųjų domėjimusi knygelėmis ir noru skaityti.

                                                                                               Bibliotekos vedėja R. Vainauskienė