27. Vasaris 2018 · Comments Off on 8 klasių mokinių patyriminis vizitas UAB vaistinėje „Valerijonas“ · Tema: Naujienos

Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja ne tik profesiniame veiklinime (pažintiniuose vizituose), bet ir patyriminiuose vizituose.

Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu ir  dalyvavimas profesinėje veikloje.

Š.m. vasario 26d. 8 klasių mergaitės lankėsi UAB vaistinėje „Valerionas“, kur gamino natūralius lūpų balzamus.

Pirmoje edukacinėje dalyje stebėjo, kaip gaminamas natūralios sudėties kremas, ir mokėsi pasigaminti pačios. Sužinojo, koks yra natūralios sudėties balzamo pagrindas, ką reiškia ekologiškas aliejus, kuris maitina ir drėkina lūpas.

Tikimės, kad tokie edukaciniai užsiėmimai padės mokiniams tolimesniame karjeros kelyje.

                                                                     Profesinio orientavimo konsultantė  Giedrė Kielaitė

 

 

 

26. Vasaris 2018 · Comments Off on Užsienio kalbų mokytojų respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Kūrybiškas inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas užsienio kalbų pamokose“. · Tema: Naujienos

Vasario 22 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Kūrybiškas inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas užsienio kalbų pamokose“. Mokytojai aptarė efektyvių užsienio kalbų strategijų, būdų bei metodų taikymą individualizuojant ugdymą, IKT naujovių, mobiliųjų įrenginių, virtualių mokymosi aplinkų bei atvirųjų švietimo išteklių taikymą. Pasidalino darbo patirtimi apie mokinių dalyvavimą mokyklos gyvenime, aptarė vykdomą projektinę, tiriamąją ir kūrybinę veiklas.

Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė A. Ramanauskienė

19. Vasaris 2018 · Comments Off on Šiaulių Dainų progimnazija mini Lietuvos šimtmetį · Tema: Naujienos

Vasario 16 – tą dieną atkurtai Lietuvos valstybei sukako 100 metų. Turime kuo didžiuotis ir ką švęsti. O juk valstybė – tai ne tik valdžia, įstatymai ir sienos. Valstybė – pirmiausiai tai jos žmonės, kurie ją kūrė, gynė, kurie ja tiki. Tai jaunimas, kuris auga. Tai – mes visi.
Vasario 15 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje vyravo šventinė nuotaika. Mokinius į pamokas ir iš pamokų kvietė M. Mikutavičiaus daina – skambutis „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 13 val. mokyklos aktų salėje vyko koncertas – minėjimas „Laisvė – atsakomybė“, kuriame pasirodė mūsų mokyklos mokiniai. Koncerto – minėjimo metu mokyklos direktorius Viktoras Varanavičius pasveikino progimnazijos bendruomenę su artėjančiu 100 – uoju Lietuvos gimtadieniu, įteikė padėkos raštus mokyklos mokytojams, mokiniams, tėveliams bei aplinkos darbuotojams.
Už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, kūrybiškumą, rūpestį ir dėmesį jaunajai kartai apdovanotos mokytojos: Rima Dilinskienė, Vilma Jasevičienė, Inga Valeikienė, Rita Rinkūnaitė, Jūratė Valionienė ir specialioji pedagogė Elena Šmigelskienė. Už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir nuoširdų darbą apdovanota aplinkos darbuotoja Birutė Gavėnienė. Už tapatumo jausmo ir pasididžiavimo progimnazija apdovanoti mokiniai: Meida Lionaitė, Edvinas Bliumas ir Gustė Gruzdaitė. Už progimnazijos bendruomeniškumo stiprinimą apdovanoti mokinių tėveliai: Diana Cibulskienė, Vaidas Gedgaudas ir Kęstutis Jokštas.
Vasario 16 – oji gaivina tautos atmintį, primena valstybes tradicijas. Dabartį ji jungia su praeitimi, kad žmones saugotų ir puoselėtų laisvės viltį. Ji visiems: ir gyvenantiems Lietuvoje, ir atsidūrusiems toli nuo gimtųjų namų, kenčiantiems ar bandantiems kurti gyvenimą iš naujo nuolat primena – lietuviais esame mes gimę…

15. Vasaris 2018 · Comments Off on · Tema: Naujienos

14. Vasaris 2018 · Comments Off on Užgavėnių šventė Dainų progimnazijoje · Tema: Naujienos

     Vasario 13 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje 1-8 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai, persirengę neįprastais drabužiais ir veidus paslėpę po kaukėmis, susirinko į Užgavėnių rytmetį. Dideli ir maži trankiai šoko, žaidė linksmus žaidimus, garsiai dainavo, sočiai vaišinosi gardžiais blynais.

    Prieš vidurdienį progimnazijos kieme šventės dalyviai susidomėję stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą, džiaugėsi Kanapinio pergale, degino Morę, iš visų jėgų šaukdami varė žiemą iš kiemo. Po pamokų 7-8 klasių mokiniai rungėsi protų mūšyje „Užgavėnės 2018“.

    Švęsdami Užgavėnes – tradicinę žiemos šventę – dainiečiai tikisi kuo greičiau prisišaukti pavasarį ir daug šiltų saulės spindulių.

 Informaciją  paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, 7a klasės vadovė A. Pigulevičienė

Puslapis 1 of 41234