01. Gruodis 2017 · Comments Off on Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2018 m. kalendoriaus ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“  pristatymas Dainų progimnazijoje · Tema: Naujienos

,,Telaimina jus Dievas, tegloboja Mergelė Marija 2018 m. kelionėje‘‘.

                                                           Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

 2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Dainų progimnazijoje Šiaulių vyskupas E. Bartulis pristatė savo parengtą ir išleistą 2018 m. kalendorių ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“. Dainų progimnazijos direktorius V. Varanavičius pasidžiaugė Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo E. Bartulio atvykimu. Merginų grupė ,,Sakuros‘‘ visus pradžiugino gražiomis giesmėmis. Samarietės Gabija Januškytė, Gabija Kačiušytė, Deimena Milvydaitė, Kamilė Pikelytė, Miglė Buožiūtė, Kamilė Valaitytė parodė sceninį vaizdelį ,,Vilties šviesa“. Renginyje skambėjo merginų ansamblio giesmės (vadovė Ingrida Jonavičienė). 4a kl. mokinė Guoda Andrašiūnaitė atliko kelis kūrinius saksofonu. Mokykloje svečiavosi Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas S. Paliūnas. Vyskupo kalendoriaus pristatymas visiems paliko gilų įspūdį. Tikybos mokytoja L. Jankauskienė dėkoja visiems už dalyvavimą prasmingoje šventėje.

,,Jei žinote, kaip stipriai Dievas jus myli, galite gyventi spinduliuodami šią meilę“ (Motina Teresė)

   Informacija parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene

 

01. Gruodis 2017 · Comments Off on Tautosakinė-kultūrinė popietė ,,Romuvos” gimnazijoje · Tema: Naujienos

8a ir 8c klasių mokiniai ( Augustė Gočelkytė, Enrika Guzejeva, Viltė Mickytė, Smiltė Zauraitė, Tautvydas Balčiūnas ir Dominykas Vaicekauskas) dalyvavo tautosakinėje popietėje ,,Aš atidarysiu išminties skrynią”, kuri vyko ,,Romuvos” gimnazijoje. Tai tradicinis šios gimnazijos renginys. Mokinių komandos eilės tvarka atsakinėjo į klausimus, susijusius su tautosaka, literatūra, kultūra, istorija bei šiandienos aktualijomis. Reikia manyti, kad 50 klausimų atsakymus aštuntokai įsimins ilgam. Mokiniai ne tik pasitikrino ir įsivertino kultūrines žinias, bet turėjo puikią progą susipažinti su savo bendraamžiais. Renginį vainikavo mokinių ketureiliai, kuriuos reikėjo sukurti su duotais žodžiais: „jaunimas“, „ateitis“, „pagarba“, „liaudies išmintis“, „skrynia“. Mūsų progimnazijos ir kitų mokyklų aštuntokų mintys, aktyvumas suteikia vilties, kad liaudies išmintis niekada neišblės iš žmonių atminties.
Lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė

DIGITAL CAMERA